Ian Ibrahim

Ian Ibrahim

Galwad i’r bar: 
1997
Y Deml Ganol
01792 464623

Cwblhaodd Ian ei chwe Thymor Prawf cyntaf yn 8 King’s Bench Walk a’r ail chwech yn Francis Taylor Buildings, Siambrau Nicholas Valios QC sydd bellach yn 4 Breams Buildings, Llundain, lle parhaodd fel tenant.

Aeth i ymarfer yn Llundain, Trinidad a Tobago (Siambrau’r Drindod) a Chaerdydd (Siambrau’r Deml a 32 Parc-y-plas) cyn symud i Siambrau Angel yn 2011.

Mae Ian yn ymarfer mewn trosedd yn unig..

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Mae Ian yn ymarfer yn holl feysydd trosedd gan gynnwys troseddau difrifol wedi’u trefnu, trais, trefn gyhoeddus, troseddau cyffuriau (gan gynnwys cynllwynio i fewnforio a chyflenwi), troseddau rhywiol, (gan gynnwys achosion prawf sy’n cynnwys tystion ifanc a diffynyddion), twyll, ffrwydron a drylliau.

Mae’n derbyn cyfarwyddiadau ar gyfer yr amddiffyniad a’r erlyniad ac mae’n Erlynydd Gradd 3.

Achosion i’w nodi:

 • R v Dwarika a 18 arall. Cynllwyn i gyflenwi 864 kg o gocên o Drinidad i UDA. Cynrychiolodd 5 diffynnydd ar wahân. Ymchwiliad cenedlaethol a’r Weinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau
 • R v Sheldon a 23 arall. Cynllwyn i gyflenwi cocên. GWEITHRED PHOBUS. Dadl auterfois/cam-drin llwyddiannus
 • R v Farah ac eraill. Cynllwyn i gyflenwi heroin. Cuddio cyffuriau’n fewnol. Dieuog
 • R v LH John. Cynllwyn i fewnforio 850kg o ganabis o Dde Affrica. Dieuog
 • R v Beddowes. Ymosodiad trwy dreiddiad. Dieuog
 • R v Sulyman. Ffatrïoedd canabis. Dieuog
 • R v Hollingsworth. 8 x Ymosodiad trwy Dreiddiad. Dieuog
 • R v Assad ac eraill. Anhrefn treisgar ‘Terfysgoedd Caerdydd’
 • R v Thomas ac eraill. Anhrefn treisgar. Rasys Newbury. Dieuog
 • R v Campbell. S18 cnoi clust i ffwrdd. Dieuog
Aelodaeth 
 • Cymdeithas y Bar Troseddol
 • Cylchdaith Cymru a Lloegr
Addysg 
 • B.A. (Rhydychen)