Cennydd Richards

Cennydd Richards

Galwad i’r bar: 
1999
Gray’s Inn
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Mae Cennydd yn fargyfreithiwr teuluol ac mae wedi arbenigo yn y maes hwn ar bob lefel o’r llys am dros 15 mlynedd.

Mae Cennydd yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i gynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

  • Achosion Deddf Plant a Mabwysiadu Cyfraith Gyhoeddus
  • Cyllid Priodasol
  • Anghydfodau Eiddo Cydbreswylwyr
  • Achosion Deddf Plant Cyfraith Breifat
  • Ceisiadau dan Atodlen 1 y Ddeddf Plant
  • Cam-drin Domestig ac Aflonyddwch 

Mae’n cynrychioli Awdurdodau Lleol, rhieni, Gwarcheidwaid Plant ac Ymyrwyr mewn achosion cyfraith gyhoeddus, gan gynnwys yn nodweddiadol faterion anafiadau heb fod yn ddamweiniol a cham-drin rhywiol a chorfforol difrifol yn erbyn plant.

Yn ogystal, mae Cennydd yn ymgymryd â gwaith llareiddiad ategol a chydbreswylio ac mae ganddo brofiad helaeth ym mhob agwedd ar gyllid priodasol ac anghydfodau eiddo teulu, gan gynnwys y rhai’n ymwneud â phensiynau, cwmnïau a ffermio.

Mae ei ymarfer cyfraith breifat yn cynnwys ceisiadau i dynnu plant i ffwrdd yn barhaol o achosion awdurdodaeth ac ailgartrefu mewnol.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 

B.A. (Rhydychen)