Daisy O’Hagan

Daisy O’Hagan

Galwad i’r bar: 
2021
Gray’s Inn
01792 464623

Ymunodd Daisy â’r Siambrau fel tenant ym mis Ionawr 2024 ar ôl cwblhau tymor prawf yn llwyddiannus.

Astudiodd Daisy y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd; wedi hynny, aeth yn ei blaen i ennill ysgoloriaeth gyda Gray's Inn i ymgymryd â BTC ym Mhrifysgol BPP, Bryste.

Mae Daisy wedi datblygu arfer eang ac mae'n derbyn cyfarwyddiadau mewn materion cyfraith preifat a chyhoeddus, achosion rhwymedi ariannol, hawliadau bychain ac anafiadau personol.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae gan Daisy bractis cyfraith teulu prysur, yn derbyn cyfarwyddiadau mewn ystod o faterion teuluol ac yn ymddangos gerbron y farnwriaeth ar bob lefel yn y Llys Teulu.

Mae Daisy yn aml yn derbyn cyfarwyddiadau mewn perthynas â cheisiadau am Orchmynion Trefniadau Plant, Gorchmynion Mater Penodol a Gorchmynion Camau Gwaharddedig. Mae Daisy yn ymgymryd â gwaith ar bob cam o achosion materion plant preifat, o wrandawiadau cymodi i wrandawiadau terfynol. Mae Daisy yn cael ei chyfarwyddo’n rheolaidd mewn materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, honiadau o gam-drin plant a lle mae Awdurdod Lleol yn ymwneud â’r mater. Mae Daisy wedi cynrychioli ystod o unigolion gan gynnwys rhieni, neiniau a theidiau ac aelodau o'r teulu ehangach.

Mae Daisy wedi cynrychioli cleientiaid mewn achosion llareiddiad ategol, materion cyfraith gyhoeddus a cheisiadau am waharddeb teulu ar gyfer Gorchmynion Peidio â Molestu a Gorchmynion Anheddu.

Cyfraith sifil

Mae Daisy yn cynrychioli hawlwyr a diffynyddion mewn amrywiaeth o achosion Hawliadau Bychain gan gynnwys damweiniau traffig ffyrdd lle mae ceir anghydfod ynghylch atebolrwydd a quantum. Mae Daisy hefyd yn cael cyfarwyddiadau i gynrychioli hawlwyr a diffynyddion mewn gwrandawiadau anafiadau personol, ceisiadau am ddyfarniad diannod a gwrandawiadau cymeradwyo iawndal babanod.

Aelodaeth 

Gray's Inn
Cylchdaith Cymru a Chaer
Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar

Addysg 

LLB yn y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
BTC, BPP Bryste