Ein bargyfreithwyr

Nod Aelodau’r Siambrau yw sicrhau eu bod ar gael i Gyfreithwyr a Chleientiaid ar adegau cyfleus.

Mae’r cwnsleriaid yn fodlon ymgymryd â gwaith ar Gylchdaith neu rywle arall. Gellir trefnu cynadleddau yn y Siambrau neu mewn mannau eraill sydd fwyaf cyfleus i’r cleient proffesiynol a lleyg.

Mae gan bob un o’n Haelodau broffil ar y wefan hon. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r Aelod dan sylw neu siaradwch gydag un o’n Clercod.

Bargyfreithwyr

Rhys Jones
Rhys Jones - Pennaeth y Siambrau
Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Jim Davis
Jim Davis
Galwad i’r bar: 1997 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Ieuan Rees
Ieuan Rees
Galwad i’r bar: 1982 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Alison Donovan
Alison Donovan
Galwad i’r bar: 1987 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Joanna Wood
Joanna Wood
Galwad i’r bar: 1989 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Dominic Boothroyd
Dominic Boothroyd
Galwad i’r bar: 1991 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Dyfed Llion Thomas
Dyfed Llion Thomas
Galwad i’r bar: 1992 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Dean Pulling
Dean Pulling
Galwad i’r bar: 1993 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Sharon James
Sharon James
Galwad i’r bar: 1995 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Matthew Rees
Matthew Rees
Galwad i’r bar: 1996 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Ian Ibrahim
Ian Ibrahim
Galwad i’r bar: 1997 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Cennydd Richards
Cennydd Richards
Galwad i’r bar: 1999 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Glenda Owen
Glenda Owen
Galwad i’r bar: 2002 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Lucy Leader
Lucy Leader
Galwad i’r bar: 2002 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Clare Templeman
Clare Templeman
Galwad i’r bar: 2004 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Simon Stephenson
Simon Stephenson
Galwad i’r bar: 2005 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Laura Leavesley
Laura Leavesley
Galwad i’r bar: 2005 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Iain Alba
Galwad i’r bar: 2006 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Natasha Moran
Natasha Moran
Galwad i’r bar: 2007 |
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Kate Smith
Kate Smith
Galwad i’r bar: 2008 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Catrin Jenkins
Catrin Jenkins
Galwad i’r bar: 2010 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
James Hartson
James Hartson
Galwad i’r bar: 2010 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Patrick Llewelyn
Patrick Llewelyn
Galwad i’r bar: 2009 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Ashanti-Jade Walton
Ashanti-Jade Walton
Galwad i’r bar: 2016 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Hannah George
Hannah George
Galwad i’r bar: 2015 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
David Richards
David Richards
Galwad i’r bar: 2018 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
David Singh
David Singh
Galwad i’r bar: 2018 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Natasha Davies
Natasha Davies
Galwad i’r bar: 2018 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu