Dean Pulling

Dean Pulling

Galwad i’r bar: 
1993
Y Deml Ganol
01792 464623

Mae Dean Pulling yn ymarfer Cyfraith Trosedd yn unig.

Mae ganddo brofiad sylweddol mewn troseddau difrifol ac mae ganddo ymarfer wedi ennill ei blwyf mewn gwaith erlyn ac amddiffyn

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Caiff Dean gyfarwyddyd cyson mewn achosion yn ymwneud â thrais, troseddau rhywiol, cam-drin plant, troseddau cyffuriau a thwyll difrifol.

Mae wedi cael cyfarwyddyd fel cwnsler iau mewn achosion o lofruddiaeth uchel eu proffil.

Achosion a adroddwyd:

  • R. v. Llys Ynadon Castell-nedd a Phort Talbot Ex p. DPP [2000] 1 W.L.R. 1376; (2000) 164 J.P. 323; [2000] Crim. L. R. 674; (2001) 165 J.P.N. 706; (2000) 97(9) L.S.G. 41; Times, 15 Mawrth, 2000

  • R. v. Morris (Daryl Howard) [2014] 1 W.L.R. 16; [2013] 2 Cr. App. R. 9; [2013] R.T.R. 22; [2013] Crim. L.R. 995

Fe’i penodwyd i Banel Eiriolwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron ar Lefel 4 a Rhestr Trais a Cham-drin Plant yn Rhywiol Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas y Bar Troseddo
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • LLB (Anrhydedd (Cymru)