Gwenno Waddington

Gwenno Waddington

Galwad i’r bar: 
2022
Gray’s Inn
01792 464623

Ymunodd Gwenno â’r Siambrau fel tenant ym mis Hydref 2023 ar ôl cwblhau ei thymor prawf yn llwyddiannus o dan oruchwyliaeth Alison Donovan a Rhys Jones.

Astudiodd Gwenno y Gyfraith ym Mhrifysgol Durham. Aeth ymlaen wedyn i wneud y BPC ym Mhrifysgol y Gyfraith ym Mryste, gan gyflawni 'Rhagorol’.

Wedi hynny, cyflogwyd Gwenno fel paragyfreithiwr gyda chwmni Legal 500, gan weithio ym meysydd Cyfreithiad a Rheoli Anghydfodau.

Mae Gwenno wedi datblygu arfer eang ac mae'n derbyn cyfarwyddiadau mewn materion cyfraith plant preifat, achosion rhwymedi ariannol, hawliadau bychain ac anafiadau personol.  

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae gan Gwenno bractis cyfraith teulu prysur yn cynrychioli ymgeiswyr ac ymatebwyr mewn amrywiaeth o faterion teuluol yn y Llys Sirol gerbron Ynadon, Barnwyr Rhanbarth a Barnwyr Cylchdaith.

Mae Gwenno yn aml yn cael cyfarwyddiadau i gynrychioli ystod o unigolion, gan gynnwys rhieni a neiniau a theidiau, mewn perthynas â cheisiadau am Orchmynion Trefniadau Plant, Gorchmynion Mater Penodol a Gorchmynion Camau Gwaharddedig. Mae Gwenno yn ymgymryd â gwaith ar bob cam o achosion materion plant preifat, o wrandawiadau cymodi a chyfarwyddo i wrandawiadau terfynol. Mae Gwenno yn cael ei chyfarwyddo’n rheolaidd mewn materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, honiadau o gam-drin plant a lle mae Awdurdod Lleol yn ymwneud â’r mater.

Mae Gwenno hefyd yn cynrychioli cleientiaid mewn ceisiadau am waharddeb teulu ar gyfer Gorchmynion Peidio ag Ymyrryd a Gorchmynion Meddiannaeth.

Cyfraith sifil

Mae Gwenno yn cyflawni gwaith yn rheolaidd ar amrywiaeth o faterion hawliadau bychain, yn enwedig mewn perthynas â Damweiniau Traffig Ffyrdd, lle mae anghydfod ynghylch atebolrwydd a quantum. Mae Gwenno hefyd yn derbyn cyfarwyddiadau i gynrychioli hawlwyr a diffynyddion mewn gwrandawiadau cam 3 mewn perthynas ag anafiadau personol.

Aelodaeth 

Gray’s Inn
Cylchdaith Cymru a Chaer

Addysg 

LLB y Gyfraith, Prifysgol Durham; 2:1

BPC, Prifysgol y Gyfraith Bryste; Rhagorol