Ymwadiad cyfreithiol

Mae Siambrau Angel yn set o siambrau bargyfreithwyr. Nid oes gan y Siambrau hunaniaeth gyfreithiol casgliadol o unrhyw fath; mae pob bargyfreithiwr sy’n ymarfer o’r set hon yn unigolion hunan-gyflogedig. Trwy gytundeb y bargyfreithwyr yn y siambrau hyn, paratowyd y wefan hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw unrhyw safbwyntiau a fynegir, neu sylwadau a wneir ar y gyfraith mewn erthygl, sylwadau neu nodyn ar y wefan hon o reidrwydd yn cynrychioli barn y Siambrau, ond yn hytrach yr awdur.

Gallai aelodau’r Siambrau, fel twrneiod unigol, roi cyngor i berson penodol dim ond ar fater neu achos penodol os caiff gyfarwyddyd i wneud hynny gan un o’r canlynol: cyfreithiwr, twrnai tramor cymwys neu aelod o gorff proffesiynol cydnabyddedig a gymeradwywyd gan Gyngor y Bar at ddibenion gwaith mynediad proffesiynol uniongyrchol neu gleient mynediad cyhoeddus.

Darperir y wybodaeth ac unrhyw sylwadau ar y gyfraith ar y wefan hon yn rhad ac am ddim at ddibenion gwybodaeth yn unig. Gwnaed pob ymdrech resymol i wneud y wybodaeth a’r sylwadau’n gyfoes ar adeg ysgrifennu, ond ni fydd unrhyw aelod o’r Siambrau’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cywirdeb nac am unrhyw ganlyniadau o ddibynnu arnynt. Nid yw’r wybodaeth a’r sylwadau’n cynrychioli cyngor cyfreithiol, ac ni fwriedir iddynt gynrychioli cyngor cyfreithiol i unrhyw berson ar achos neu fater penodol ac ni ddylid ddibynnu ar y wybodaeth neu’r sylwadau ar y safle hwn.