Clare Templeman

Clare Templeman

Galwad i’r bar: 
2004
Y Deml Fewnol
01792 464623

Ymunodd Clare â Siambrau Angel yn 2006 ar ôl cwblhau ei thymor prawf yn llwyddiannus y flwyddyn gynt. Mae gan Clare ymarfer teuluol amrywiol ac eang ei ystod ar draws pob ardal yn Ne Cymru.

Meysedd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Clare yn ymarfer yn gyfan gwbl ym maes cyfraith teulu ac mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn cyfraith gyhoeddus a phreifat ar bob lefel llys.

Cyfraith gyhoeddus

Yn aml, caiff Clare gyfarwyddyd gan awdurdodau lleol ond mae hefyd yn cynrychioli rhieni, plant, gan weithredu trwy eu gwarcheidwad neu’n annibynnol, ymyrwyr a darpar fabwysiadwyr.  

Mae hi’n aml yn cynnal achosion sy’n ymwneud â honiadau difrifol o anafiadau i blant, gan gynnwys anafiadau pen heb fod yn ddamweiniol, honiadau o gam-drin rhywiol yn erbyn achwynwyr sy’n blant ac yn oedolion a salwch ffug.

Cyfraith breifat

Clare advises and acts in child arrangement disputes. She is regularly instructed by parents, grandparents and children in cases involving domestic violence, substance misuse, sexual abuse and parental alienation. Clare also has experience of dealing with cases involving removal from the jurisdiction.

Clare has provided CPD training as a member of the Angel Chambers Family Team to local authorities and solicitors on recent developments in case law and legislation. Clare accepts instructions on a direct access basis.  

Achosion a adroddwyd:

  • W(Plentyn) v Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot [2013] EWCA Civ 1227
  • KS v Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot [2014] EWCA 94
Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • LLB Prifysgol Abertawe
  • Cwrs Galwedigaethol y Bar, Caerdydd