Natasha Moran

Natasha Moran

Galwad i’r bar: 
2007

Ymunodd Natasha â’r Siambrau o 30 Parc y Plas, Caerdydd yn 2017. Mae Natasha yn gyfreithwraig teulu profiadol mewn gweithrediadau cyfraith gyhoeddus a phreifat yn ymwneud â phlant ar bob lefel o’r llys lle mae’n cynghori ac yn cynrychioli awdurdodau lleol, rhieni, Gwarcheidwaid Plant, y Cyfreithiwr Swyddogol gan gynnwys ymyrwyr.

Mae Natasha yn adfocad grymus ac yn drwyadl yn ei pharatoadau gydag agwedd sensitif.

Mae Natasha yn siarad Almaeneg yn rhugl

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Natasha wedi ymgymryd ag achosion yn yr Uchel Lys a’r Llys Apêl

CYHOEDDUS

Mae Natasha wedi cynnal achosion yn ymwneud ag anafiadau i blant, gan gynnwys cael ei harwain gan Gwnsler y Frenhines mewn anafiadau pen heb fod yn ddamweiniol i blant, gwenwyn plant, honiadau o gam-drin corfforol a rhywiol yn ogystal â salwch ffug.

PREIFAT

Mae Natasha’n gweithredu mewn anghydfodau trefniadau plant ac yn brofiadol wrth ddelio â materion ymddieithrio wrth rieni, tynnu i ffwrdd o’r awdurdodaeth, camddefnyddio sylweddau a thrais yn y cartref.

Aelodaeth 
  • Family Law Bar Association
  • Gray’s Inn
  • Wales and Chester Circuit
Addysg 
  • BA(Law) (Hons) Law with German (2.1), University of Sheffield. Awarded Distinction and Kelmsley Prize.
  • LLM Commercial Law, Cardiff University.
  • Bar Vocational Course (Very Competent), Cardiff University. Graded Outstanding in Advocacy, Legal Research, Negotiation and ADR modules.