Natasha Moran

Natasha Moran

Galwad i’r bar: 
2007
Gray's Inn

Mae Natasha yn fargyfreithiwr cyfraith teulu ac yn ymddangos yn y llys ar bob lefel gan gynnwys yr Uchel Lys. Mae’n arbenigo mewn achosion cyfraith gyhoeddus ar ôl sefydlu ymarfer cryf a phrysur yn y maes hwn ers dros 15 mlynedd. Caiff ei chyfarwyddo'n aml mewn achosion sy'n ymwneud â materion cyfreithiol a ffeithiol cymhleth sy'n gofyn am dystiolaeth arbenigol. Mae gan Natasha brofiad (o dan arweiniad Cwnsler y Brenin ac ar ei phen ei hun lle mae partïon eraill yn cael eu cynrychioli gan Gwnsler y Brenin) o achosion yn ymwneud â:

 • Marwolaeth plentyn
 • ‘Babi wedi'i ysgwyd’
 • Anafiadau nad ydynt yn ddamweiniol a chatastroffig i blant
 • Anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) a thrais ar sail anrhydedd
 • Cam-drin rhywiol gan gynnwys cam-drin rhywiol rhwng teuluoedd
 • Esgeulustod cronig a difrifol o blant (sydd wedi arwain at farwolaeth plentyn)
 • Masnachu pobl
 • Salwch ffug ac wedi'i achosi gan eraill

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Natasha yn ymarfer ym maes cyfraith teulu yn unig gyda ffocws penodol ar achosion gofal a mabwysiadu. Mae ei phractis yn arbenigo mewn achosion yn ymwneud â honiadau difrifol o anafiadau nad ydynt yn ddamweiniol, esgeulustod a cham-drin rhywiol. Mae hi'n weithgar ac yn rhoi sylw i fanylion. Mae Natasha yn cynrychioli Awdurdodau Lleol, Gwarcheidwaid Plant, Ymyrwyr a chaiff ei chyfarwyddo'n bennaf ar ran Rhieni. Mae'n gallu esbonio cysyniadau cyfreithiol anodd mewn ffordd hawdd ei deall ac yn mabwysiadu modd sensitif wrth ymdrin â chleientiaid bregus sydd weithiau angen cymorth y Cyfreithiwr Swyddogol, cyfryngwyr a/neu eiriolwyr. Mae Natasha yn drylwyr wrth baratoi ei hachos ac yn cymryd agwedd bragmatig at ei chyfarwyddiadau.

Mae Natasha yn darparu hyfforddiant DPP fel aelod o Dîm Teulu Siambrau Angel i awdurdodau lleol a chyfreithwyr am ddatblygiadau diweddar mewn cyfraith achosion a deddfwriaeth.

Penodiadau 
 • Goruchwyliwr Disgyblion
 • Pwyllgor Cymdeithasol Siambrau Angel
 • Cynrychiolydd Lles Siambrau Angel
Aelodaeth 
 • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
 • Aelod o Gray's Inn
Addysg 
 • BA(Law) (Hons) Law with German (2.1), University of Sheffield. Awarded Distinction and Kelmsley Prize.
 • LLM Commercial Law, Cardiff University.
 • Bar Vocational Course (Very Competent), Cardiff University. Graded Outstanding in Advocacy, Legal Research, Negotiation and ADR modules.