Cyfraith trosedd

Mae’r Tîm Troseddol yn cynnwys 17 ymarferwr y mae blynyddoedd eu galwadau yn amrywio o 1982 – 2013 gan gynnwys Categorïau 1 i 4.

Mae aelodau’r Tîm Troseddol yn delio â phob ystod o waith troseddol o waith y Llys Ynadon i’r troseddau mwyaf difrifol. Yn aml iawn, mae aelodau’r Tîm Troseddol yn erlyn ac yn amddiffyn mewn achosion llofruddiaeth uchel eu proffil, troseddau treisgar difrifol a throseddau rhywiol difrifol.

Gall y Siambrau ddarparu Cwnsler i ymddangos yn y Llysoedd Ynadon, Coron ac apêl uwch yn ogystal â thribiwnlysoedd disgyblu proffesiynol a chwestau.

Cefnogir y Tîm Troseddol gan dîm clercyddol sy’n deall pwysigrwydd ceisio sicrhau bod y Cwnsler sy’n cael cyfarwyddyd ar gael i gynnal eu hachosion eu hunain.

Mae’r Tîm yn cynnwys 5 siaradwr Cymraeg rhugl.

Meysydd ymarfer 

Bargyfreithwyr

Cyfraith trosedd

Jim Davis
Jim Davis
Galwad i’r bar: 1997 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Ieuan Rees
Ieuan Rees
Galwad i’r bar: 1982 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Dyfed Llion Thomas
Dyfed Llion Thomas
Galwad i’r bar: 1992 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Dean Pulling
Dean Pulling
Galwad i’r bar: 1993 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Ian Ibrahim
Ian Ibrahim
Galwad i’r bar: 1997 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
James Hartson
James Hartson
Galwad i’r bar: 2010 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Ashanti-Jade Walton
Ashanti-Jade Walton
Galwad i’r bar: 2016 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Hannah George
Hannah George
Galwad i’r bar: 2015 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
David Singh
David Singh
Galwad i’r bar: 2018 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Natasha Davies
Natasha Davies
Galwad i’r bar: 2018 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joanna Wilkins
Joanna Wilkins
Galwad i’r bar: 2019 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Kira Evans
Kira Evans
Galwad i’r bar: 2019 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Freddie Lewendon
Freddie Lewendon
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Caitlin Brazel
Caitlin Brazel
Galwad i’r bar: 2022 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Emily Bennett
Emily Bennett
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd

Tenantiaid drws

John Hipkin KC
John Hipkin KC
Galwad i’r bar: 1989 | Silk: 2000
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Andrew Clemes
Andrew Clemes
Galwad i’r bar: 2000 |
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd