Cysylltu

Mae Siambrau Angel yn ardal Glannau SA1 Abertawe. Mae gan yr adeilad gyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n darparu cyfleusterau cynadledda cysurus ac wedi’u darparu ar eu cyfer yn dda gyda’r dechnoleg ddiweddaraf.

Mae staff yn ystafell y Clercod rhwng 8:30am a 6:00pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.30am i 5.30p.m. ar ddydd Gwener.

Siambrau Angel
Adeilad Ethos
Heol y Brenin
Glannau SA1
Abertawea
SA1 8AS

Clercod a staff

I gael rhagor o wybodaeth am Siambrau’r Angel, cysylltwch â’r clerc perthnasol neu weinyddydd y Siambrau:

 

Marc Baker
Clerc Ffioedd Teulu
Rob Elliott
Clerc Troseddol
Abigail Ryan Young
Clerc Iau
Genna Greenway
Clerc Iau
Gill Heinrich
Gweinyddydd y Siambrau