Cysylltu

Mae Siambrau Angel yn ardal Glannau SA1 Abertawe. Mae gan yr adeilad gyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n darparu cyfleusterau cynadledda cysurus ac wedi’u darparu ar eu cyfer yn dda gyda’r dechnoleg ddiweddaraf.

Mae staff yn ystafell y Clercod rhwng 8:30am a 6:00pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.30am i 5.30p.m. ar ddydd Gwener.

Siambrau Angel
Adeilad Ethos
Heol y Brenin
Glannau SA1
Abertawea
SA1 8AS
01792 464623
clerks@angelchambers.co.uk
crime@angelchambers.co.uk

Ffacs: 01792 648501
DX: 743460 Swansea 21

Clercod a staff

I gael rhagor o wybodaeth am Siambrau’r Angel, cysylltwch â’r clerc perthnasol neu weinyddydd y Siambrau:

 

Clare Dollard
Clerc Ffioedd Teulu
Marc Baker
Clerc y Teulu
Rob Elliott
Clerc Troseddol
Lucy Plucknett
Clerc Iau
Gill Heinrich
Gweinyddydd y Siambrau