Laura Leavesley

Laura Leavesley

Galwad i’r bar: 
2005
Y Deml Fewnol
01792 464623

Ymunodd Laura â’r siambrau ar ôl cwblhau ei thymor prawf yn 2006 ac arbenigodd yn gyflym mewn cyfraith teulu.

Laura yw rheolwr staff y siambrau ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith.

Mae ganddi gymwysterau DPA.

Meysedd ymarfer

Cyfraith teulu

Teulu a Gofal Plant

Mae gan Laura ymarfer wedi ennill ei blwyf ar bob lefel o FPC i’r Uchel Lys mewn anghydfodau deddf plant cyfraith gyhoeddus a chyfraith breifat.

Mae Laura’n adnabyddus am ddelio ag achosion amddiffyn plant sy’n cynnwys cam-drin rhywiol, anafiadau heb fod yn ddamweiniol, esgeulustod cronig ac achosion o wenwyno. Derbynia Laura gyfarwyddiadau’n rheolaidd i gynrychioli rhieni, Awdurdodau Lleol a Gwarcheidwaid Plant ac ymyrwyr.

Rhwymedi ariannol/Llareiddiad ategol

Arbeniga Laura hefyd mewn cyllid priodasol. Mae hi’n adnabyddus am gynghori’n gynnar a gofynnir amdani’n rheolaidd oherwydd ei harbenigedd mewn achosion arian gwerth net uchel cymhleth.

Mae Laura’n cynrychioli’n gyson mewn achosion ariannol sy’n cynnwys ymddiriedolaethau cymhleth, ffermydd a mentrau amaethyddol a buddiannau trydydd parti yn y DU a thramor.

Mae Laura’n aml yn cynnal achosion a ddosbarthwyd dan TOLATA.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Uned Pro Bono
  • Uned Cynrychiolaeth Am Ddim
  • Cymwysterau Mynediad Uniongyrchol
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • Prifysgol Sheffield LLB Anrhydedd 2:1
  • Prifysgol Manceinion – Cwrs Galwdigaethol y Bar. Hyfedr iawn