Janet Gedrych

Janet Gedrych

Galwad i’r bar: 
2000
Gray’s Inn
01792 464623

Treuliodd Jamet 13 o flynyddoedd yn gweithio yn Adran yr Arglwydd Ganghellor a Gwasanaeth y Llys cyn cael ei galw i’r Bar. Dychwelodd i Abertawe, dinas ei mebyd, pan gafodd dymor prawf yn Siambrau Angel.

Arbeniga mewn Cyfraith Trosedd.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Ar ôl gweithio yn y llysoedd troseddol yng Ngwasanaeth y Llys, dewisodd Janet arbenigo mewn trosedd yn syth o gwblhau ei thymor prawf. Gwnaeth ei haeddfedrwydd a’i phrofiad blaenorol ei galluogi i ddatblygu ymarfer  lleol yn gyflym. Ers hynny, mae wedi hogi ei sgiliau eiriolaeth ac wedi datblygu enw da am waith paratoi a rheoli achosion gwych.

Rhennir ymarfer Janet yn gyfartal rhwng amddiffyn ac erlyn. Mae ganddi brofiad mewn erlyn ac amddiffyn (ymhlith pethau eraill) troseddau rhywiol difrifol, trais ac achosion o dwyll. Mae ganddi brofiad yn y Llys Apêl hefyd.

Mae Janet yn erlynydd Categori 4 ac mae ar y panel trais arbenigol.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas y Bar Troseddol
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • LLB Prifysgol Warwig