Christopher Clee QC

Christopher Clee QC

Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 
1983
Gray’s Inn | Sidan: 2009
01792 464623

Mae gan Christopher Clee ymarfer mawr sydd wedi ennill ei blwyf, sy’n arbenigo mewn troseddau difrifol, gan gwmpasu gwaith erlyn ac amddiffyn.

Mae wedi cynnal nifer fawr o achosion uchel eu proffil.

Tenant Drws yn 30 Parc-y-Plas, Caerdydd.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Mae Christopher Clee yn eiriolwr prawf profiadol sy’n arbenigo mewn troseddau difrifol. Ers bod yn sidanwr, mae wedi parhau i erlyn ac amddiffyn achosion o’r difrifoldeb pennaf gan gynnwys llofruddiaeth, dynladdiad a throseddau rhywiol difrifol.

Achosion arwyddocaol

  • R v Smith: Erlyn mam am lofruddiaeth ei babi trwy wenwyno
  • R v Evan: Amddiffyn gŵr a laddodd ei wraig; adroddwyd achos o golli rheolaeth mewn llofruddiaeth
  • R v A: Amddiffyn fferyllydd wedi’i gyhuddo o drais
  • R v Watkins: Erlyn canwr y Lost Prophets
  • Operation DINO: Erlyniad yr achos Malu am Arian mwyaf yn y DU
Penodiadau 
  • Penodwyd yn Sidanwr 2009

  • Penodwyd yn Gofnodwr 2005 (awdurdod i roi Troseddau Rhywiol Difrifol ar braw

Aelodaeth 
  • Cynrychiolydd Sidan Cymdeithas y Bar Troseddol a Chylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  •  LLB (Anrhydedd) (Cymru)